Вже скоро, швидкі шаблони з необмеженою кількістю модулів за 1грн./замовлення

Налаштування модуля Простий імпорт-експорт в Excel для інтернет-магазину {SEO-Mагазин}, OpenCart 2.х, 3.х, ocStore

1. Встановлення модуля

Для установки модуля “NeoSeo Простий імпорт-експорт в Excel” перейдіть в розділ “Додатки/Модулі”:

У списку модулів знайдіть модуль “NeoSeo Простий імпорт-експорт в Excel” та натисніть кнопку “Встановити”, розташовану навпроти модуля.

2. Налаштування модуля

Для налаштування модуля необхідно перейти в розділ Додатки/Модулі і відкрити на редагування модуль “NeoSeo Простий імпорт-експорт в Excel”.

Налаштування імпорту

На вкладці “Імпорт” можна завантажити шаблон Excel файлу для заповнення даними.

Файл включає такі стовпці:

 • product_id – id товару в БД, для додавання нового товару залишити порожнім;
 • name_[ru,en...] – назва товару з урахуванням мови;
 • description_[ru,en...] – опис товару;
 • sku – артикул товару;
 • model –  модель товару;
 • image – шлях до головного зображення товару відносно папки image;
 • price –  ціна товару в основній валюті магазину;
 • discount –  ціна товару зі знижкою в валюті магазину. Знижка береться з урахуванням пріоритету;
 • group – категорії товару. В поле записується повне дерево категорій. Перше дерево –  головна категорія, далі вказуються категорії в яких відображається товар через розділювач “;” Категорії в дереві розділяються символом “>”:

 • manufacturer –  назва бренду (виробника) товару;
 • quantity –  кількість товару;
 • status –  статус товару (вкл/викл);
 • sort_order –  сортування товару.

Модуль сам створить відсутніх виробників, категорії/дерево категорій, товари на підставі даних файлу, що імпортується.

При імпорті файлу доступні наступні методи завантаження даних в налаштуванні “Метод завантаження”:

 

 

Оновити товари – тільки оновлює існуючі товари на підставі стовпчика product_id.

Додати товари – тільки додає нові товари. Новим товаром вважається той товар, у якого відсутня product_id.

Додати і оновити товари – суміщення перших двох способів.

Видалити всі товари і створити всі з файлу імпорту – видаляє всі товари і зв'язки на ці товари, створюються нові товари з файлу імпорту.

Експорт товарів

По кліку на кнопку “Експорт” всі товари експортуються в файл Excel.