Пульс NeoSeo
Росiя
8 800 551 94 15 всі дзвінки безкоштовно

 

Редакція діє з «21» травня 2019 року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПАРТНЕРСЬКИХ ПОСТАВОК

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕОСЕО ГРУП» (ЄДРПОУ 41934082), що іменується подалі «Постачальник», з однієї сторони, та Партнер, з іншої стороні, при спільному згадуванні надалі іменовані «Сторони», уклали цей Типовий договір партнерських поставок (далі — Договір) про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому Договорі наведені нижче терміни застосовуються виключно в таких значеннях:

Заява — Заява про приєднання до Типового договору партнерських поставок, що оформлюється Партнером у формі вказаній як Додаток № 1 до цього Договору і яка підтверджує приєднання Партнера до умов Договору в цілому.

Партнер — особа, яка зареєструвалась на сайті Постачальника: https://neoseo.com.ua/, отримала статус Партнера та повністю прийняла умови Програми знижок Постачальника (далі — Програма знижок), розміщеної в мережі Інтернет за адресою https://neoseo.com.ua/programma-skidok-dlya-webmastera

Програмна продукція (далі — ПП) — результат комп'ютерного програмування у вигляді прикладної комп'ютерної програми (як в цілому, так і її компоненти) зі Специфікації, розміщеної на Сайті, на постачання якої Постачальник наділений всім необх